+ 48 604 22 57 86 beatamalisz@gmail.com
plan zajęć 2020/2021

Skala ocen w Akademii Języka Angielskiego

100% — 95%
EXCELLENT
6
WZOROWY
94% — 84%
VERY GOOD
5
BARDZO DOBRY
83%  — 70%
GOOD
4
DOBRY
70% — 50%
SATISFACTORY
3
DOSTATECZNY
49% — 30%
NARROW FAIL
2
MIERNY
29%  — 0%
FAIL
1
NIEDOSTATECZNY