+48668283278 beatamalisz@gmail.com

Kursy regularne

 

Ogólne zasady

 • nauka trwa od 1 października do 15 czerwca
 • kurs roczny kosztuje 1800 zł i płatny jest w ratach miesięcznych — 200 zł za miesiąc, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu, uczniowie płacą za 60 godzin w roku
 • kładziemy nacisk na praktyczną stronę języka —  fundamentem każdych zajęć jest czynny udział Słuchacza w rozmowie, dyskusja, zadawanie pytań, słuchanie żywej angielszczyzny oraz tworzenie krótkich praktycznych tekstów pisanych np. rezerwacja hotelu, mail do przyjaciela, tworzenie CV czy listu motywacyjnego do nowej pracy
 • zajęcia prowadzą polscy lektorzy
 • aktywujemy uczniów poprzez BBC English, Perfect English Grammar oraz Luke’s English Podcast
 • dla dzieci klas IV-VIII szkół podstawowych, młodzieży wszystkich typów szkół oraz dorosłych
 • adres szkoły: ul. Dębowa 9 w Mikołowie
 • przeprowadzamy egzamin wewnętrzny i wystawiamy świadectwo z oceną
 • 📝 wypełnij formularz zapisu na rok 2024/2025

Rodzaje grup

 • pracujemy:
  lekcja indywidualna — zajęcia 1 x 60 minut/tydzień
  2-osobowe grupy — zajęcia 1 x 60 minut/tydzień
  max 8-osobowe grupy — zajęcia 2 x 60 minut/tydzień
 • zajęcia stacjonarne lub online
 • na życzenie łączymy sie z klientem online podczas zajęć stacjonarnych, ale nie bierze on pełnego udziału w lekcji, jest tylko słuchaczem
 • grupy dobieramy pod względem poziomu językowego oraz wieku
 • poziom językowy oceniamy na podstawie rozwiązanego testu (kliknij tutaj i rozwiąż test)

Metoda nauczania

 • zapewniamy najnowsze, metodycznie dopracowane podręczniki renomowanych wydawnictw Oxford University Press i Pearsons
 • skupiamy się na praktycznej znajomości języka poprzez konwersacje, dyskusje, korzystanie z czasopism English Matters oraz Penguin Readers
 • urozmaicamy zajęcia nauką popularnych piosenek oraz grami językowymi
 • aktywujemy do codziennego kontaktu z angielskim przez lekcje BBC 6min English w zakładce Aktualności na naszej stronie internetowej

Konto Akademii

wpłaty przyjmujemy na konto Akademii: 69 8436 0003 0000 0011 0615 0003