+48668283278 beatamalisz@gmail.com
Home tlumaczenia

Tłumaczenia

Robimy tłumaczenia dokumentów medycznych,
prawnych, literackich, reklamowych
oraz wykonujemy tłumaczenia przysięgłe.

Usługi translatorskie

Tłumaczenia pisemne
i ustne dokumentów

Przygotowujemy tłumaczenia dokumentów technicznych, medycznych, prawnych oraz z innych branż. 

Tłumaczenia przysięgłe

Przygotowujemy przekłady m.in. dokumentów procesowych, urzędowych, uwierzytelnienia obcojęzycznych odpisów takich dokumentów.

Tłumaczenia tekstów literackich

Możesz zamówić u nas przekład
i opracowanie tekstów literackich, folderów, informatorów.

Cennik

Tłumaczenie z j. polskiego

45,11 zł za 1 stronę reperytoryjną
(1125 znaków)

Tłumaczenie z j. angielskiego

34,50 zł za stronę reperytoryjną
(1125 znaków)

Zlecenia specjalne

możliwość negocjowania cen

Opinie klientów

Wielokrotnie korzystałem z usług tłumaczenia przysięgłego u państwa Maliszewskich. Wszystkie wymagane dokumenty do złożenia aplikacji na angielska uczelnie (świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów w Polsce, świadectwa szczepień, zaświadczenia lekarskie, listy motywacyjne) były bezbłędnie przetłumaczone i to zawsze w umówionym terminie. Najlepszym świadectwem na jakość usług świadczonych przez państwa Maliszewskich jest to, że przez ostanie 8 lat żadna z brytyjskich rządowych instytucji, do których przesyłałem różne tłumaczenia nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń, a zawsze potwierdzała najwyższy standard tłumaczeń.
Państwo Maliszewscy tłumaczyli również dla mojej rodziny bardzo skomplikowane wypisy ze szpitali, wyniki badań oraz dokumenty prawne. 
Raz próbowałem innego biura tłumaczeń tylko dlatego, że wiedziałem, jak bardzo zajęci są Państwo Maliszewscy. Byłem bardzo rozczarowany.

Dr Aleksander Srokosz

AS Dental Limited

Nasze zlecenia mają wysoki stopień trudności, a zawsze są wykonywane starannie i na czas. Cenimy też kontakt z tłumaczem i jego profesjonalne podejście do klienta. Rekomenduję tę współpracę każdej firmie, która szuka zaufanego partnera w zakresie tłumaczeń i profesjonalnie wykonanej pracy.

Monika Jawoszek Żukowska

Dictador

Z pomocy w zakresie tłumaczeń językowych, przeprowadzanych przez Państwa Maliszewskich, korzystam od ponad 25 lat. Władam w miarę biegle językiem angielskim, ale pomimo to profesjonalne medyczne tłumaczenia, które Państwo Maliszewscy wykonują perfekcyjnie są nieodzowne, aby dany artykuł medyczny, publikacja czy wystąpienie naukowe zostały przyjęte do druku w najważniejszych czasopismach światowych z zakresu neurochirurgii. Dzięki usłudze tłumaczenia opublikowałem ponad 50 artykułów i we wszystkich przypadkach zostały one przyjęte bez najmniejszych uwag przez szacownych cenzorów tychże czasopism. Świadczy to o wysokim profesjonalizmie Państwa Maliszewskich w zakresie swojej pracy.
Za moją rekomendacją (jako adiunkta Katedry Neurochirurgii SUM) również Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach korzystał wielokrotnie z pomocy
językowej Państwa Maliszewskich.
Państwo Maliszewscy pomagali mi również w przekładzie z języka polskiego na angielski mojej pracy habilitacyjnej. Dziś znajduje się ona we wszystkich bibliotekach medycznych naszego kraju.
Państwo Maliszewscy od ponad 25 lat prowadzą szkoęę języka angielskiego w Mikołowie, zatrudniając m.in. „native speaker” z Wielkiej Brytanii. Do szkoły tej uczęszczały moje Dzieci.

dr hab Stanisław Kwiek

neurochirurg

Jak wygląda współpraca?

  1. Zadzwoń i ustal termin.
  2. Przynieś dokument lub prześlij jego wersję elektroniczną (plik / skan / zdjęcie).
  3. Odbierz gotowe tłumaczenie.
Skontaktuj się z nami